Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Fonduri Guvernamentale

PROIECT FINANŢAT PRIN ORDONANŢA DE GUVERN NR. 7 / 2006

 • Beneficiar CONSILIUL LOCAL BACIU
 • Obiectiv – POD PESTE PÂRÂUL NADĂŞ – LOCALITATEA BACIU
 • Valoarea estimată a investiţiei – 492.344 lei
 • Valoarea investiției - 344 606 lei   
 • Executant – SC NORD CONFOREST SRL Cluj Napoca
 • Contract Nr. 1085 din  26/07/2007
 • Termen de punere în funcţiune  - 30/12/2007

Detalii Tehnice ale investiției:  pod peste pârâul Nadăș cu lungimea de 18 m, latimea de 7m

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 6804  Construire pod peste pârâul Nadas în Localitatea Baciu

PROIECT FINANŢAT PRIN ORDONANŢA DE GUVERN NR. 7 / 2006

 • Beneficiar CONSILIUL LOCAL BACIU
 • Obiectiv –  REŢELE DE APĂ – POPEŞTI- CORUŞU – SĂLIŞTEA NOUĂ
 • Valoarea estimată a investiției –  2.079.557 lei
 • Valoarea investiției - 1 407 965 lei
 • Executant – Trustul de Instalatii, Montaj si Constructii SA Cluj Napoca
 • Contract Nr. 1362 din  26/09/2007
 • Termen de punere în funcţiune  - APRILIE 2007

Detalii Tehnice ale investiției: conducte de aductiune cu o lungime de 8855 m, retele de distributie in lungime de 16208 m, amplasarea a 2 rezervoare de cate 100 mc fiecare si 2 statii de pompare

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 15718  Alimentare cu apa potabila a localitatilor Popesti, Corusu si Salistea Noua ( Com. Baciu Jud. Cluj 

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Alimentare cu apa Suceagu Radaia Mera - Aducțiune Etapa I
 • Valoarea investiţiei –  1 697 690 lei
 • Proiectant: Aqua Prociv SRL
 • Executant – ACSA S.A. Informații despre desfășurarea procedurii în SEAp gasiți pe www.e-licitație.ro (Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 352768)
 • Contract Nr. 1918  din 03.10.2013
 • Termen de punere în funcţiune  - 15/10/2014

Date tehnice ale investiției:

Lungime totală: 12079 ml

Alimentare cu apa: • extinderea sistemelor de alimentare cu apa conducta PEHD 12079 ml; • camine de vane 14 buc, hidranti supraterani 2 buc; • contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa 32 bransamente; • prevederea unei noi statii de pompare in cadrul sistemului de alimentare cu apa; • prevederea unei noi statii de clorinare in cadrul sistemului de alimentare cu apa; • prevederea unui rezervor pentru inmagazinarea apei 400mc;

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 177594/03.04.2014

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – realizare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu Comuna Baciu
 • Valoarea estimată a investiţiei –  10 048 906 lei
 • Studiu de Fezabilitate: Aqua Prociv Proiect SRL
 • Proiectant: Aqua Prociv Proiect SRL
 • Stadiul Proiectului: -  Proiectare (2 luni) și Execuție (10 luni)  ( Vezi Procedura Simplificată)
 • Executant: Aqua Serv SRL
 • Contract Nr. 5299  din 13.09.2018
 • Termen de punere în funcţiune  - 13/09.2019

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj 
 • Valoarea estimată a investiţiei –  2 219 963.87 lei
 • Studiu de Fezabilitate:  Aqua Prociv SRL
 • Proiectant: Aqua Prociv SRL
 • Stadiul Proiectului: - În Execuție (12 luni)  ( Vezi Procedura de atribuire)
 • Executant – Aqua Serv SRL
 • Contract Nr. 4826 din 14.08.2018
 • Valoarea Contractului 2 148 978.85 lei + TVA
 • Termen de punere în funcţiune  - 13.08.2019

Descrierea proiectului:

Se proiecteaza extinderea sistemului de canalizare pe stradzile Bradetului, Planetelor, , Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului din   localitatea Baciu, comuna Baciu, judetul Cluj. Apele menajere vor fi colectate prin intermediului unor conducte de canalizare PVC, SN 8, cu diamentru nominal de 250mm.

STRADA BRĂDETULUI

Reţea de canalizare:      L conducte gravitaţionale = 2086 m+246 m

L conducte de refulare = 833 m

Statii de pompare: 4

Racordurile individuale: 41 buc.

Cămine de vizitare: 52 buc.

STRADA PLANETELOR

Reţea de canalizare: L conducte gravitaţionale = 462 m+252m

L conducte de refulare = 33 m

Statii de pompare: 1

Racordurile individuale: 42 buc.

Cămine de vizitare: 14 buc.

STRADA SALCÂMULUI, STRADA CIMITIRULUI, STRADA MESTEACĂNULUI

Reţea de canalizare: L conducte gravitaţionale = 351 m+132 m

Racordurile individuale: 22 buc.

Cămine de vizitare: 14 buc.

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Servicii de proiectare si asistenta tehnica si Lucrari de executie pentru proiectul “Infiintare retea de canalizare in localitatile Salistea Noua, Corusu si Popesti, comuna Baciu, judetul Cluj, bransamente”
 • Valoarea estimată a investiţiei –  4 734 564.4 lei
 • Studiu de Fezabilitate: - Timat Impex SRL
 • Proiectant: Timat Impex SRL
 • Stadiul Proiectului: - Proiectare (4 luni) și Execuție (16 luni) ( Vezi Procedura de atribuire)
 • Executant – Aqua Serv SRL
 • Contract Nr. 4985 din 27.08.2018
 • Valoarea Contractului 4 731 611.65 lei + TVA
 • Termen de punere în funcţiune  - 26/12/2019

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic (PT), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul de investiții Construire Grădiniță în Comuna Baciu, județul Cluj
 • Valoarea estimată a investiţiei –  3 082 154  lei fără TVA
 • Studiu de Fezabilitate: - PLV INVEST SRL
 • Proiectant:...................
 • Stadiul Proiectului: - Derularea Procedurilor de achiziție publică  ( Vezi Procedura Simplificată)
 • Executant – 
 • Contract Nr. ............. din .......................
 • Termen de punere în funcţiune  - .....................................